پرسش و پاسخ حقوقی
از دردسر برادر معتاد تا دریافت گواهی سوءپیشینه

پرسش و پاسخ حقوقی

پرسش و پاسخ‌های حقوقی در مورد نفقه، گواهی سوءپیشینه، رفع مزاحمت برادر معتاد و خسارت تصادف رانندگی ...
«پارك مساوی با پنچری» خلاف قانون است

«پارك مساوی با پنچری» خلاف قانون است

خواندن عباراتی نظیر «پارک مساوی با پنچری»، این تصور را به‌وجود مي‌آورد که هر کس می‌تواند به راحتی با ادعای حفظ حقوق خود، به حقوق دیگر شهروندان خدشه وارد كند.
۲