تصویر/ منظومه شمسی جدید

تصویر/ منظومه شمسی جدید

غول گازی یافت شده دارای جرم ۱۴ برابر بیش از سیاره مشتری است و در فاصله ۱۶۰ واحد نجومی به دور ستاره می‌چرخد ​​ (یک واحد نجومی تقریباً برابر با میانگین فاصله از خورشید تا زمین است).
تصاویر/ ساگین، روستایی مرمرین

تصاویر/ ساگین، روستایی مرمرین

«ما با تنفس غبار مرمر بزرگ می‌شویم. ما از غبار سنگ مرمر به عنوان خمیر دندان، پودر صابون و رژ لب استفاده می‌کنیم.» «من باور دارم تا زمانی که بمیرم ما همچنان در این روستا سنگ مرمر خواهیم داشت. هرجایی را می‌کنید، سنگ مرمر استخراج می‌شود.»
۳