تصاویر/ آلمان و فیلسوفان بزرگ معاصرش

تصاویر/ آلمان و فیلسوفان بزرگ معاصرش

کد خبر: ۸۷۲۰۶
بازدید : ۱۰۸۱۰
۲۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۷

آلمان و فیلسوفان بزرگ معاصرش:

گوتلوب فرگه (تولد: ۱۸۴۸ / درگذشت: ۱۹۲۵)
گوتلوب فرگه (تولد: ۱۸۴۸ / درگذشت: ۱۹۲۵)
ادموند هوسرل (تولد: ۱۸۵۹ / درگذشت: ۱۹۳۸)
ادموند هوسرل (تولد: ۱۸۵۹ / درگذشت: ۱۹۳۸)
نیکلای هارتمان (تولد: ۱۸۸۲ / درگذشت: ۱۹۵۰)
نیکلای هارتمان (تولد: ۱۸۸۲ / درگذشت: ۱۹۵۰)
کارل یاسپرس (تولد: ۱۸۸۳ / درگذشت: ۱۹۶۹)
کارل یاسپرس (تولد: ۱۸۸۳ / درگذشت: ۱۹۶۹)
ارنست بلوخ (تولد: ۱۸۸۵ / درگذشت: ۱۹۷۵)
ارنست بلوخ (تولد: ۱۸۸۵ / درگذشت: ۱۹۷۵)
مارتین هایدگر (تولد: ۱۸۸۹ / درگذشت: ۱۹۷۶)
مارتین هایدگر (تولد: ۱۸۸۹ / درگذشت: ۱۹۷۶)
والتر بنیامین (تولد: ۱۸۹۲ / درگذشت: ۱۹۴۰)
والتر بنیامین (تولد: ۱۸۹۲ / درگذشت: ۱۹۴۰)
ماکس هورکهایمر (تولد: ۱۸۹۵ / درگذشت: ۱۹۷۳)
ماکس هورکهایمر (تولد: ۱۸۹۵ / درگذشت: ۱۹۷۳)
هانس گئورگ گادامر (تولد: ۱۹۰۰ / درگذشت: ۲۰۰۲)
هانس گئورگ گادامر (تولد: ۱۹۰۰ / درگذشت: ۲۰۰۲)
تئودور و. آدورنو (تولد: ۱۹۰۳ / درگذشت: ۱۹۶۹)
تئودور و. آدورنو (تولد: ۱۹۰۳ / درگذشت: ۱۹۶۹)
هانا آرنت (تولد: ۱۹۰۶ / درگذشت: ۱۹۷۵)
هانا آرنت (تولد: ۱۹۰۶ / درگذشت: ۱۹۷۵)
هانس بلومنبرگ (تولد: ۱۹۲۰ / درگذشت: ۱۹۹۶)
هانس بلومنبرگ (تولد: ۱۹۲۰ / درگذشت: ۱۹۹۶)
نیکلاس لومان (تولد: ۱۹۲۷ / درگذشت: ۱۹۹۸)
نیکلاس لومان (تولد: ۱۹۲۷ / درگذشت: ۱۹۹۸)
کارل اتو اپل (تولد: ۱۹۲۲)
کارل اتو اپل (تولد: ۱۹۲۲)
یورگن هابرماس (تولد: ۱۹۲۹)
یورگن هابرماس (تولد: ۱۹۲۹)
ارنست توگندهت (تولد: ۱۹۳۰)
ارنست توگندهت (تولد: ۱۹۳۰)
هانس لنک (تولد: ۱۹۳۵)
هانس لنک (تولد: ۱۹۳۵)
اوتفرید هوفه (تولد: ۱۹۴۳)
اوتفرید هوفه (تولد: ۱۹۴۳)
پتر اسلوتردایک (تولد: ۱۹۴۷)
پتر اسلوتردایک (تولد: ۱۹۴۷)
اکسل هونت (تولد: ۱۹۴۹)
اکسل هونت (تولد: ۱۹۴۹)
یولیان نیدا - روملین (تولد: ۱۹۵۴)
یولیان نیدا - روملین (تولد: ۱۹۵۴)

 

منبع: دویچه وله

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه