فرادید | حوادث

Faradeed

از میان عناوین
پربازدید
گروگان گیری با رمل و اسطرلاب!

گروگان گیری با رمل و اسطرلاب!

کشف گوشی گروگان در جاده کمربند سبز مشهد نیز بیانگر آن بود که گروگان گیران گوشی تلفن همراه پزشک را در کنار جاده مخفی کرده بودند و هر بار از همان مکان تماس می‌گرفتند.
اخاذی از مهندس پولدار به دست زوج جوان

اخاذی از مهندس پولدار به دست زوج جوان

طبق نقشه‌ای که کوروش طراحی کرده بود من به‌عنوان یک طراح حرفه‌ای با شاکی تماس گرفتم و با او وارد رابطه شدم. بعد هم با ترفندی وارد خانه‌اش شدم و با ریختن داروی بی‌هوشی در چای او را بی‌هوش کردم
برادرکشی به خاطر ارثیه

برادرکشی به خاطر ارثیه

بهنام، با دیدن برادرش که مسلح بود، به مغازه نانوایی پناه برد، اما مرد میانسال در تعقیب او وارد مغازه نانوایی شد و پس از شلیک چند گلوله به بهنام فرار کرد.
راز مرگ پسر جوان در خانه اجنه

راز مرگ پسر جوان در خانه اجنه

صدا‌های مختلفی که نمی‌دانم آن زمان به خاطر توهم به ما دست داده بود یا واقعاً می‌شنیدیم هر چه بود صدا‌ها باعث ترس شد و ما فرار کردیم. هر کدام از ما یک طرف دویدیم تا راهی برای فرار پیدا کنیم. ناگهان آرش تعادلش را...
دوستم تنبلی کرد، او را کشتم

دوستم تنبلی کرد، او را کشتم

سر این موضوع با هم جروبحث کردیم. مرتضی مثل همیشه خواست من را بزند که مقاومت کردم و این‌بار من بودم که با میله آهنی او را زدم. وقتی بیهوش روی زمین افتاد، از ترس فرار کردم، اما لب مرز دستگیر شدم.
قتل وحید مرادی در زندان؛ چه کسی او را کشت؟!

قتل وحید مرادی در زندان؛ چه کسی او را کشت؟!

آن‌ها با روغن و آب جوش به ما حمله کردند. ضمن اینکه تیزی و چاقو هم داشتند و زندانیان را زدند. در آن درگیری نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد و چه کسی وحید را زد. البته من هم ضربه‌ای زدم. اما ضربه کشنده را که پزشکی قانونی...
پدرکشی برای ۸۷ هزارتومان

پدرکشی برای ۸۷ هزارتومان

مادرم، برادر کوچکم و پدرم داخل خانه بودند. از انباری شروع کردم و بعد به اتاق‌ها رفتم بنزین را ریختم و فندک زدم. فکر نمی‌کردم پدرم کشته شود. مادر و برادرم از ناحیه دست دچار سوختگی شدند و خودم هم هنگام فرار پایم سوخت.
قتل مرد جوان به خاطر ایجاد مزاحمت

قتل مرد جوان به خاطر ایجاد مزاحمت

ابتدا صدای جر و بحث‌شان بلند شد و بعد از آن، یکی از طرفین درگیری به نام خسرو که زن جوانی نیز همراهش بود دست به جیب برد و ناگهان چاقویی بیرون آورد و ضربه‌ای به مرد جوان زد.
قتل

قتل "میترا استاد" عمدی بود

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه جنبه عمومی این پرونده از دو حیث مورد توجه است، گفت: اگر جنایت واقع‌شده عمد باشد، یک نوع مجازات دارد و اگر غیر‌عمد باشد نوع دیگری مجازات دارد.
قتل در کارواش؛ دفاع مشروع؟!

قتل در کارواش؛ دفاع مشروع؟!

سامان دست‌بردار نبود، او به سمت من حمله کرد. اگر سامان را نمی‌زدم، او حتما من را می‌کشت. افراد دیگری هم در کارواش بودند و دیدند من فرار کردم تا درگیر نشوم، اما سامان دست‌بردار نبود.
شوهرم را کشتم چون خرجی نمی‌داد

شوهرم را کشتم چون خرجی نمی‌داد

منتظر شدم تا شب شد. وقتی خواب بود، اسید را آوردم و روی او پاشیدم. می‌خواستم زجری که من از دستش می‌کشم، او هم بکشد. من قصد کشتنش را نداشتم، فقط می‌خواستم کمی اذیتش کنم تا حواسش را جمع کند.
قتل مرد جوان به دست اهالی روستا

قتل مرد جوان به دست اهالی روستا

همان موقع هم گفتم که ضارب من نبودم و شهرام ضارب بود، اما، چون همسر مقتول از دست من عصبانی بود می‌خواست مرا قصاص کند. البته قبول دارم که من لگد زدم به همین دلیل هم همسر مقتول از من ناراحت بود.