فرادید | مجله عکس - مستند

Faradeed

تصاویر/ زخم‌های بوکوحرام بر روانِ نجات‌یافتگان: آدم‌هایی که «انگار اینجا نیستند»

تصاویر/ زخم‌های بوکوحرام بر روانِ نجات‌یافتگان: آدم‌هایی که «انگار اینجا نیستند»

اردوگاه میناوآ در شمالی‌ترین نقطه کامرون قرار دارد. این اردوگاه در سال ۲۰۱۳ و به دنبال فرار نیجریه‌ای‌ها از بوکوحرام شکل گرفت. به گفته کمیسریای پناهندگان سازمان ملل متحد، بیش از ۶۰۰۰۰‌نفر اکنون در این اردوگاه زندگی می‌کنند.