فرادید | مجله تاریخ

Faradeed

برگزیده
حقوق زنان در دوران مشروطه

حقوق زنان در دوران مشروطه

اما مساله آموزش زنان در انقلاب مـشروطیت، کـشمکش و تنازع آشکار گفتمان‌های سنت و تجدد بر سـر ایـن موضـوع و در نهایـت تبارشناسـی...
عکس‌های جاسوس هلندی از مکه
نخستین عکس‌ها از مکه

عکس‌های جاسوس هلندی از مکه

آثار به جای مانده از کریستین اسنوک هورگرون شامل نخستین عکسهای از مکه، کتاب‌ها و عکس‌هایی که توسط او ثبت شده است، در حراجی...
از روزگار رفته حکایت