فرادید | مجله تاریخ

Faradeed

برگزیده
کودتا علیه شاه نابینا

کودتا علیه شاه نابینا

شاه‌عباس که در تاریخ از او همچون کوروش و داریوش هخامنشی با لقب «کبیر» یاد شده است، طی ٤١‌سال حکمرانی، پادشاهی صفوی را به...
امیرکبیر؛ تکنوکرات شهید
امیرکبیر نخستین سیاستمدار اصلاح‌طلب ایران

امیرکبیر؛ تکنوکرات شهید

در میان شهیدان تاریخ معاصر ایران نام تکنوکرات‌ها کمتر به چشم می‌آید، اما امیرکبیر نه‌تنها نخستین تکنوکرات ایران که نخستین...
از روزگار رفته حکایت