فرادید | مجله تاریخ

Faradeed

برگزیده
طالبوف، متفکر تجددگرایی

طالبوف، متفکر تجددگرایی

میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی یکی از مهم‏ترین روشنفکران عصر قاجار است. اهمیت اندیشه‏های میرزا عبدالرحیم، در مفاهیمی است که...
لیبرالیسم ایرانی در عهد مشروطه
تولد مفهوم حق

لیبرالیسم ایرانی در عهد مشروطه

مفهوم انسان‌گرایانه آزادی که در فردگرایی لیبرالیستی وجود دارد، به هیچ‌وجه مولفه پررنگی در اندیشه این عده نیست. در تقریر این...
از روزگار رفته حکایت