فرادید | مجله تاریخ

Faradeed

برگزیده
در کشتی تایتانیک چه گذشت؟
با بقایای تایتانیک چه باید کرد

در کشتی تایتانیک چه گذشت؟

پیام‌های تایتانیک موجب وحشت و ناباوری سایر کشتی‌ها شده بود. در ساعت ۲:۱۰ دقیقه بامداد برق این اقیانوس پیمای لوکس قطع و دستگاه...
ژاک دمورگان و نابودی بقایای معماری شوش
صدمات باستان‌شناس فرانسوی به مطالعات تاریخی ایران

ژاک دمورگان و نابودی بقایای معماری شوش

از آنجا که فعالیت‌های باستان‌شناسی شوش در فصل زمستان انجام می‌شد، ژاک دمورگان و برادرش تابستان‌ها را به کاوش در گورستان‌های...
از روزگار رفته حکایت